Hösten 2018

18 augusti Arts and Crafts garden. Trädgårdsresa till Tjolöholm.

Trädgårdsmästare guidar i den nyanlagda arts and craftsträdgården på Tjolöholm. Kostnad för resa, lunch och visning av trädgård och slott: 600 kr. Anmälan senast den 1 augusti till: alingsastradgardsforening@gmail.com

Anmälan är bindande och betalning sker till bankgiro 537-2081. Kontakta Susanne Goodson vid frågor: 0735-426969.Buss från Norra Strömgatans parkeringsplats kl 9:15.

24 september. Nyttodjur i hemträdgården

Kirsten Jensen, rådgivare vid Länsstyrelsen, kåserar om nyttiga insekter i våra trädgårdar och hur man gynnar dem. Oscarsgatan 5 kl 18.30

Höstkurs Ljussätt din trädgård

Jonas Karlborg är kursledare. Begränsat antal deltagare. Medtag eget fika. Anmälan till Birgitta Hansson 0322-15198 före 20 sept. Prästerydsvägen 51 A,  kl 18.00.  Kostnad 100 kr

22 oktober. Ät upp dia växter

Bo Blomqvist berättar vad som går att odla i en trädgård med skogens eget ekosystem. I hans skogsträdgård i Gråbo läggs stor vikt vid att ha en mångfald växter, som kan samexistera och vara till  ömsesidig nytta för varandra. Där odlar han peppar, wasabi, fikon, persikor, smultron, minikiwi, mullbär, valnötter och annat ätbart.

Oscarsgatan 5 kl 18.30

26 november. Högt och lågt genom Östra Himalaya

Trädgårdsmästare Johan Nilsson vid Botaniska trädgården i Göteborg berättar om sina resor i fotspåren av Frank Kingdon-Ward, George Sherriff och Frank Lodlow, tre a 1900-talets mest erkända växtjägare. Oscarsgatan 5 kl 18.30