Om oss

Alla aktiviteter är öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Medlemsträffar med föreläsning: Kl 18.30 i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, om inte annat anges.

Entré: 40 kr för medlemmar och 60 kr för övriga, inklusive kaffe och en lott. Medlemmar från andra föreningar 40 kr vid uppvisande av medlemskort.